1936-1938 Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) 1:100,000